Powiat Zgierski zaprasza do złożenia oferty na usługi społeczne "Doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - kursy, szkolenia.

Wydatek w ramach projektu pn. "Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa: 06.08.2020 r. godz. 10:00

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

Informacja z dnia 04.08.2020r.:

Informacja o sprostowaniu treści ogłoszenia o zamówienu na usługi społeczne zadanie nr 3,5,6,7 z dnia 04.08.2020r. - w załączeniu

Skorygowany wzór umowy dla zadania nr 5- w załączeniu

Z powodów technicznych ponownie zamieszcza się zeskanowane ogłoszenie o zamówieniu.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 10 sierpnia 2020r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.08.2020r. - w załączeniu

Informacja z dnia 26.08.2020r.:

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie nr 5- w załączeniu

Informacja z dnia 04.09.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadania nr 3,6,7

Informacja z dnia 09.09.2020r.

W dniu 09.09.2020r. podpisano umowę z firmą JODA Jędrzej Cieszyński na realizację szkolenia w ramach Zadania nr 5 "Cykl Szkoleń Metoda Krakowska" dla 10 nauczycieli

Informacja z dnia  01.10.2020r.

W dniu 30.09.2020r. podpisano umowę z firmą MAIK Artur MAIK GROUP na realizację szkolenia w ramach Zadania nr 7 "Cykl szkoleń Metoda Monachijska" dla 5 nauczycieli.

Umowy na realizację Zadania 3, 6 nie zostały podpisane. Wykonawca wycofał swoją ofertę.