Informacja o zmianie w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne tj. stacji bazowej telefonii komórkowej   (90397N!) LEONOW A2, zlokalizowanej w m. Dąbrówka Wielka. gm. Zgierz  (dz. nr ew. 312/1).

Prowadzący instalację: 

ORANGE POLSKA S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02- 326  Warszawa

Uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art.152 ust.4a ustawy prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia, można składać w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji.

Data udostepnienia: 06.04.2021 r.