Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Aktualności
    Ogłoszenia (59)
    Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (1)
        2022 (1)
        2023 (1)
    Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego (205)
    Wykaz rachunków bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego (1)

Władze i struktura
    Rada Powiatu Zgierskiego (0)
        Przewodniczący Rady Powiatu (1)
        Skład Rady (1)
            Radni Powiatu Zgierskiego - adresy e-mail (1)
        Dyżury Radnych (1)
        Sesje Rady (0)
            Porządki Obrad (1)
            Protokoły z Sesji (1)
            Nagrania z sesji (1)
            Imienne wykazy głosowań radnych (57)
            Projekty uchwał (57)
        Komisje Rady (0)
            Składy i zakres działania (1)
            Terminy posiedzeń (1)
            Protokoły z posiedzeń (0)
                rok 2018 (10)
                rok 2019 (10)
                rok 2020 (9)
                rok 2021 (9)
                rok 2022 (9)
                rok 2023 (0)
        Kluby Radnych (1)
        Stanowiska Rady (1)
        Interpelacje i Zapytania Radnych (0)
            rok 2018 (14)
            rok 2019 (108)
            rok 2020 (52)
            rok 2021 (56)
            rok 2022 (36)
            rok 2023 (4)
        Petycje (0)
            rok 2019 (4)
            rok 2020 (2)
            rok 2021 (2)
            rok 2022 (1)
            rok 2023 (0)
        Zawiadomienia (1)
        Archiwum (0)
            Rada Powiatu Zgierskiego III i IV kadencja (0)
                Skład Rady (2)
                Sesje Rady (0)
                    Porządki Obrad (0)
                    Protokoły z Sesji (2)
                Komisje Rady (0)
                    Skład i Zakres Działania (1)
                    Termin Posiedzeń (0)
                    Protokoły z Posiedzeń Komisji (0)
                        rok 2010 (9)
                        rok 2011 (9)
                        rok 2012 (9)
                        rok 2013 (9)
                        rok 2014 (9)
                Stanowiska Rady (0)
                Interpelacje i Zapytania Radnych (52)
            Rada powiatu Zgierskiego V kadencja (0)
                Skład Rady (1)
                    Dyżury Radnych (1)
                    Kluby Radnych (1)
                Sesje Rady (0)
                    Porządki Obrad (1)
                    Protokoły z Sesji (1)
                Komisje Rady (0)
                    Skład i Zakres Działania (1)
                    Terminy Posiedzeń (1)
                    Protokoły z Posiedzień Komisji (0)
                        rok 2014 (9)
                        rok 2015 (9)
                        rok 2016 (9)
                        rok 2017 (9)
                        rok 2018 (9)
                Stanowiska Rady (1)
                Interpelacje i Zapytania Radnych (0)
                    rok 2014 (17)
                    rok 2015 (65)
                    rok 2016 (60)
                    rok 2017 (62)
                    rok 2018 (53)
                Petycje (0)
                    rok 2015 (2)
                    rok 2016 (1)
    Obrady Rady Powiatu Zgierskiego (1)
    Zarząd Powiatu (0)
        Skład Zarządu (1)
    Sekretarz Powiatu (1)
    Skarbnik Powiatu (1)

Uchwały, Zarządzenia, Obwieszczenia
    Uchwały i Zarządzenia (1)
    Obwieszczenia (264)
    Archiwum Aktów Prawnych (0)
        Uchwały Rady Powiatu (1)
            rok 2008 (119)
            rok 2009 (124)
            rok 2010 (78)
            rok 2010 i 2011 IV kadencja (182)
            rok 2012 (88)
        Uchwały Zarządu Powiatu (1)
            rok 2008 (289)
            rok 2009 (281)
            rok 2010 (229)
            rok 2011 (256)
            rok 2012 (255)
        Zarządzenia Starosty (1)
            rok 2008 (48)
            rok 2009 (53)
            rok 2010 (51)
            rok 2011 (95)
            rok 2012 (51)
        Obwieszczenia Starosty (1)
            rok 2008 (6)
            rok 2009 (4)
            rok 2010 (1)
            rok 2011 (8)
            rok 2012 (5)

Statut Powiatu, Kodeks Etyki, Regulaminy, Strategie
    Statut Powiatu (0)
        Statut Powiatu (1)
    Kodeks Etyki (1)
    Regulamin Organizacyjny Starostwa i inne regulaminy (0)
        Regulamin Organizacyjny Starostwa (1)
        Regulaminy (0)
            Regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu (1)
            Regulamin procedur naboru na wolne stanowiska urzędnicze, których zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę w Starostwie (1)
            Regulamin szczegółowego przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie (1)
            Regulamin wynagradzania Starostwa Powiatowego w Zgierzu (1)
            Regulamin szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Zgierzu (1)
            Regulamin dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych (1)
            Regulamin udzielania zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Zgierzu (1)
            Regulamin realizacji zamówień, których wartość szacunkowa netto jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro (1)
            Organizacja systemu kontroli zarządczej (1)
            Regulamin wdrożenia i użytkowania Systemu elektronicznego potwierdzającego obecność w pracy w Starostwie Powiatowym w Zgierzu (1)
            Zasady składania i dokonywania analizy oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dodatkowym zatrudnieniu i prowadzeniu innej działalności zarobkowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Zgierzu (1)
    Strategie Rozwoju Powiatu (5)
    Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2018 Powiatu Zgierskiego (1)
    Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017-2020 (3)

Raport o stanie powiatu
    Informacja (1)
    Raport o stanie Powiatu Zgierskiego za 2018 rok (1)
    Raport o stanie Powiatu Zgierskiego za 2019 rok (1)
    Raport o stanie Powiatu Zgierskiego za 2020 rok (1)
    Raport o stanie Powiatu Zgierskiego za 2021 rok (1)

Jednostki, Służby, Inspekcje i Straże
    Jednostki organizacyjne (0)
        Szkoły i Placówki Oświatowo - Wychowawcze (1)
        Pomoc Społeczna (1)
        Pozostałe Jednostki Organizacyjne Powiatu (1)
    Powiatowe służby, inspekcje i straże (0)
        Dane teleadresowe (1)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieopłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Zgierskiego
    Informacje ogólne (1)
    Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym - prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomoc de minimis (1)
    Zapisy na porady (1)
    Komunikaty w sprawie udzielania pomocy ważne! (3)
    Lista punktów wraz z harmonogramem (1)
    Przekazywanie opinii ważne! (1)
    Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu zgierskiego ważne! (1)
    Edukacja Prawna (1)
    Dyżury specjalistyczne (1)

Praca
    Informacje ogólne (1)
    Ogłoszenia (3)
        2010 (0)
        2011 (0)
        2012 (0)
        2013 (0)
        2014 (0)
        2015 (0)
        2016 (0)
        2017 (0)
        2018 (29)
        2019 (27)
        2020 (18)
        2021 (16)
        2022 (10)
        2023 (1)
    Wyniki naborów (1)
        2010 (0)
        2011 (0)
        2012 (0)
        2013 (0)
        2014 (0)
        2015 (0)
        2016 (0)
        2017 (0)
        2018 (26)
        2019 (28)
        2020 (20)
        2021 (14)
        2022 (11)
        2023 (1)

Finanse i majątek Powiatu
    Budżet Powiatu (0)
        Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok (8)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2008 (6)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2009 (10)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2010 (7)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2011 (8)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2012 (10)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2013 (9)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2014 (9)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2015 (9)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2016 (9)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2017 (9)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2018 (10)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2019 (9)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2020 (6)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2021 (7)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2022 (6)
        Budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2023 (2)
    Sprzedaż składników majątku ruchomego (2)
        Rok 2015 (2)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2022 (3)
    Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu (13)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego na lata 2023-2037 (0)
    Archiwum (5)

Gospodarka nieruchomościami
    Sprzedaż nieruchomości (0)
        2015 (51)
        2016 (48)
        2017 (16)
        2018 (3)
        2020 nowe (1)
        2021 (0)
        2022 (1)
    Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości (3)
    Wspólnoty gruntowe (2)
    Dzierżawa nieruchomości nowe (0)
        2020 (0)
        2022 (0)
    Archiwum (0)
        Dzierżawa mienia (0)
            2013 (5)
            2012 (3)
        Użytkowanie (3)
        Sprzedaż mienia (0)
            2012 (19)
            2013 (72)
            2014 (129)
    Postępowania administracyjne dotyczące nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (6)
    Użyczenie nieruchomości (0)
        2022 (0)
    Mienie gromadzkie (1)
    Obwieszczenia w trybie art. 49 i 49a Kpa (1)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
    Wykaz placówek udzielających pomocy (1)
    Zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu informacji o konieczności ewakuacji (1)
    Informator - Ochrona ludności (1)

Organizacje pozarządowe
    Informacje o konkursach (97)
    Wyniki konkursów (31)
    Małe granty - tryb pozakonkursowy (14)
    Programy współpracy (75)
    Wykaz organizacji pozarządowych (6)
    Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (1)
    Ewidencja Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych (1)
    Aplikacja internetowa dla OSP (1)
    Powiatowa Rada Seniorów (2)
    Współpraca organizacji pozarządowych z 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej (1)
    Informacja dla stowarzyszeń i fundacji z terenu powiatu zgierskiego (1)
    Aktualności (0)

Zamówienia publiczne
    Zamówienia publiczne nowe (9)
    Zapytania ofertowe (95)
    Zamówienia na usługi społeczne (4)
    Platforma Zakupowa (1)
    Plany Zamówień Publicznych (2)

Załatwianie spraw w urzędzie
    Informacje ogólne (1)
    Wydział Architektury i Budownictwa (25)
        Informacje ogólne (1)
        Wykazy (0)
            2017 rok (16)
            2018 rok (28)
            2019 rok (18)
            2020 rok (5)
            2021 (0)
            2022 (0)
            2023 (0)
        Inne (4)
            Zgłoszenia (138)
                2018 (182)
                2019 (224)
                2020 (208)
                2021 (24)
                2022 (47)
                2023 (18)
        Informacje o wydaniu pozwoleń na budowę (0)
            2017 rok (8)
            2018 rok (11)
            2019 rok (0)
            2020 rok (0)
            2021 rok (1)
            2022 (2)
            2023 (0)
    Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (0)
        Informacje ogólne (77)
        Wnioski (1)
        Informacje o wszczęciu postępowania (0)
            2017 rok (59)
        Wykazy (0)
            Karty Informacyjne (0)
                2017 rok (136)
                2018 rok (254)
                2019 rok (0)
                    stacje bazowe (6)
                    odpady (7)
                    ochrona przyrody (31)
                    Powietrze (15)
                2020 rok nowe (0)
                    stacje bazowe (1)
                    odpady (1)
                    ochrona przyrody (0)
                2021 rok (0)
                    odpady (3)
                    ochrona przyrody (285)
                    ochrona powietrza (13)
                2022 rok (0)
                    ochrona przyrody (2)
                    ochrona powietrza (17)
                    stacje bazowe (7)
                    odpady (7)
                2023 rok (0)
                    ochrona powietrza (1)
            Informacje o instalachacj wytwarzających pole elektormagentyczne 2023 (5)
        Inne (16)
        Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne - 2019 (10)
        Informacje o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne - 2020 (42)
        Gospodarka odpadami - decyzje (3)
        Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne - 2021 (73)
            Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 2022 (0)
        Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne - 2022r. (38)
    Archiwum Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska (0)
        Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego (349)
        Wykaz (0)
            2012 (1)
            2013 (576)
            2014 (553)
            2015 (730)
            2016 (707)
            2017 (79)
        Inne (16)
            Zgłoszenia nowe (614)
        Informacje o wydaniu pozwoleń na budowę (10)
    Wydział Drogownictwa (0)
        Informacje ogólne (1)
        Aktualności (1)
        Karty usług (8)
        Druki do pobrania (22)
        Inne (5)
    Wydział Komunikacji (3)
        Rejestracja pojazdów (1)
            Wnioski i upoważnienie do pobrania. (8)
            Oświadczenia do pobrania (9)
            Profesjonalna rejestracja pojazdów (5)
        Uprawnienia kierowców (prawa jazdy) (5)
        Transport (licencje, zezwolenia, zaświadczenia) (9)
        Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy (5)
        Stacje kontroli pojazdów (4)
        Opłaty komunikacyjne (1)
        Opłaty - inne (3)
        Statystki zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców (7)
            KWARTAŁ I 2016 (1)
            KWARTAŁ II 2016 (1)
            KWARTAŁ III 2016 (1)
            KWARTAŁ IV 2016 (1)
        Plany kontroli (2)
        Wykorzystanie dróg w sposób szczególny (1)
        Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych (2)
        Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Zgierskiego (1)
    Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (1)
        Sport i turystyka (3)
        Oświata i kultura (6)
        Ogłoszenia w Sprawie Dotacji (18)
    Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (8)

Oświadczenia majątkowe
    Informacje ogólne - druki oświadczeń (1)
    Radni Powiatu (0)
        Kadencja IV 2010-2014 (29)
        Kadencja III 2006-2010 (0)
        Kadencja V 2014 - 2018 (32)
        Kadencja VI 2018-2023 (30)
    Zarząd Powiatu (0)
        Kadencja VI 2018-2023 (8)
            oświadczenia majatkowe za 2018 rok. (5)
            oświadczenia majątkowe za 2019 rok. (5)
            oświadczenia majątkowe za 2020 rok. (5)
            oświadczenia majatkowe za 2021 rok. (5)
        Kadencja V 2014-2018 (5)
            oświadczenia majatkowe za 2014 rok (5)
            oświadczenie majatkowe za 2015 rok (5)
            oświdczenia majątkowe za 2016 rok (5)
            oświadczenia majątkowe za 2017 rok (5)
    Sekretarz (2)
    Skarbnik (3)
    Kierownicy i zastępcy kierowników Jednostek Organizacyjnych (41)
        oświadczenia majątkowe za 2016 rok (27)
        oświadczenia majątkowe za 2017 rok (26)
        oświadczenia majątkowe za 2018 rok (25)
        oświadczenia majątkowe za 2019 rok (24)
        oświadczenia majątkowe za 2020 rok (24)
        oświadczenia majątkowe za 2021 rok (23)
    Pozostałe osoby (115)
        oświadczenia majątkowe za 2016 rok (73)
        oswiadczenia majątkowe za 2017 rok (72)
        oświadczenia majątkowe za 2018 rok (69)
        oświadczenia majatkowe za 2019 rok (68)
        oświadczenia majatkowe za 2020 rok. (71)
        oświadczenia majątkowe za 2021 rok (67)

Kontrole
    Kontrole zewnętrzne (14)
    Kontrola zarządcza (2)
        Kontrola instytucjonalna (0)
            2014 (3)
            2013 (2)
            2015 (2)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (1)
            2019 (1)
        Audyt wewnętrzny (2)

Rejestry i ewidencje
    Wykaz rejestrów i ewidencji (2)
    Rejestr samorządowych instytucji kultury powiatu zgierskiego (1)

Wybory
    Wybory Samorządowe 2010 (3)
    Wybory Samorządowe 2014 (0)
        Państwowa Komisja Wyborcza (12)
        Podział Powiatu Zgierskiego na okręgi wyborcze (2)
        Powiatowa Komisja Wyborcza (10)
    Wybory Samorządowe 2018 (0)
        Państwowa Komisja Wyborcza (1)
        Obwieszczenia i komunikaty (1)
        Podział Powiatu Zgierskiego na okręgi wyborcze (1)
        Powiatowa Komisja Wyborcza (6)
        Postanowienia, komunikaty Komisarza Wyborczego (1)

Kontakt

Archiwum

Informacja publiczna
    Dostęp do informacji publicznej (1)
    Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych (1)

Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
    Dziennik Ustaw RP (1)
    Monitor Polski RP (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego (1)

Skargi i wnioski
    Skargi i wnioski (1)

Petycje
    Rozpatrywane petycje (0)
        2015 (7)
        2016 (11)
        2017 (9)
        2018 (9)
        2019 (7)
        2020 (6)
        2021 (5)
        2022 (7)
    Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim (7)

Konsultacje społeczne
    Program Rozwoju Powiatu Zgierskiego pn. Strategia Rozwoju Powiatu Zgierskiego 2030 (3)
    Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgierskim na lata 2022 - 2025 (2)
    Program współpracy Powiatu Zgierskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (2)

Lobbing
    Postępowanie z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową (1)
    Informacja o działaniach lobbingowych (art. 16 ust.1) (0)
    Roczna informacja o działaniach lobbingowych (art.18 ust.1) (0)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (1)

Zbiórki publiczne
    Zbiórki publiczne „po nowemu” (1)

Ochrona Danych Osobowych - RODO
    Klauzula informacyjna (2)

Raport o stanie dostępności
    Raport (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij