Starostwo Powiatowe w Zgierzu

ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz

tel.: (42) 2888-100,faks: 42 719 08 16

www.powiat.zgierz.pl

starostwo@powiat.zgierz.pl   

ePUAP Skrytka: /SPZ/SkrytkaESP

NIP Starostwa: 732-17-87-220

REGON Starostwa: 472068423

 

Powiat Zgierski

NIP Powiatu: 732-217-00-07

REGON Powiatu: 472057661

 

Wykaz stron Biuletynów Informacji Publicznej poszczególnych gmin i miast Powiatu Zgierskiego:

 

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Zgierskiego:

Redaktorzy odpowiedzialni:

  • Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich oraz kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych

Redaktorzy merytoryczni:

  • Joanna Janicka (42) 288 81 30; j.janicka@powiat.zgierz.pl oraz pozostali pracownicy wyznaczeni przez kierowników komórek organizacyjnych