Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.
W Starostwie Powiatowym w Zgierzu procedury postępowania określa zarządzenie nr 120.123.2015 Starosty Zgierskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zasad postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową.