Wykaz placówek udzielających pomocy

 

- Miejsca noclegowe

- Wydawanie posiłków

- Schroniska

- Wykaz placówek udzielających pomocy stanowi załącznik do strony.

 

Szczegółowych informacji udziela:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w ZGIERZU

ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

tel. (42) 719 06 33, 719 09 53, 715 43 58


Dział Interwencji Kryzysowej PCPR w Zgierzu

ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

tel. (42) 719 08 02