Każda osoba uprawniona może przekazać anonimowo opinię o udzielonej jej poradzie z zakresu pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego. Wypełnienie przez osobę uprawnioną odpowiedniego formularza, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie ją identyfikować.
Osoba uprawniona umieszcza opinię w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu oczekiwania na poradę lub przekazuje ją drogą elektroniczną bezpośrednio do starostwa na adres:
npp@powiat.zgierz.pl.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz lub telefonicznie pod numerem: 785 050 293 (osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie i możliwych odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną opcje).


Opinie osób uprawnionych posłużą analizie i sformułowaniu wniosków na temat działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego.