Rejestr samorządowych instytucji kultury powiatu zgierskiego

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie, organizatora instytucji kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu

I

II

III

IV

V

VI

VII

1.

1.10.2016 r.

Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego

ul. Długa 42

95-100 Zgierz

Powiat Zgierski

Uchwała Nr XXII/257/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego i nadania jej statutu.

Uchwała Nr XXII/257/16 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego i nadania jej statutu.