Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem 785-050-293 lub drogą mailową: npp@powiat.zgierz.pl.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz  osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (z wyłączeniem nieopłatnej mediacji), także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
UWAGA! Osoby chcące skorzystać osobiście z nieodpłatnych porad prawnych lub obywatelskich zobowiązane są do zasłaniania ust oraz nosa, a także do zdezynfekowania dłoni po wejściu do pomieszczenia, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.