Wydział:
Organizacji i Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach


Opłaty:

wpis do ewidencji- bez opłat

wydanie zaświadczenia z ewidencji- 17 zł


Forma załatwienia sprawy:
 

wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych


Termin załatwienia sprawy:
 

7 dni, 14 dni (sprawy szczególne)


Osoba odpowiadająca:

  • Inspektor Justyna Galanciak.

tel. (42) 288-82-70/74, pokój nr 311 (III piętro)

Dokumenty:

  • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
  • regulamin działalności - 2 egzemplarze,
  • lista założycieli,
  • protokół z zebrania Założycielskiego,
  • lista obecności na Zebraniu Założycielskim,
  • podjęte uchwały,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel przedstawiciela reprezentującego lub członków zarządu i komisji rewizyjnej,
  • zgoda właściciela lokalu na siedzibą stowarzyszenia zwykłego.