Ogłoszenie

Zarządu Powiatu Zgierskiego

 

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DZ.U z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) informuje się:

 

o przystąpieniu do konsultacji społecznych Programu Rozwoju Powiatu Zgierskiego pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Zgierskiego 2030”

 

Opracowany "Program Rozwoju Powiatu Zgierskiego pod nazwą Strategia Rozwoju Powiatu Zgierskiego 2030" oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronach http://www.powiat.zgierz.pl/ (zakładka: Aktualności).

 

Uwagi  należy składać wyłącznie na „Formularzu zgłaszania uwag”, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi do PRPZ2030”, za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: konsultacje@powiat.zgierz.pl w terminie 35 dni od ukazania się obwieszczenia na ww. stronach internetowych.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Powiatu Zgierskiego. Informacja o przyjęciu "Programu Rozwoju Powiatu Zgierskiego pod nazwą Strategia Rozwoju Powiatu Zgierskiego 2030" i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag zostanie podana do publicznej wiadomości.

 

Załaczniki:

1. Program Rozwoju Powiatu Zgierskiego

2. Formularz zgłaszania uwag