Skarbnik Powiatu

Agnieszka Szymczyk


tel. (42) 2888-180 
pok. 214 (II piętro)

Do zadań Skarbnika należy:

  1. nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Powiatu oraz wieloletniej prognozy finansowej,
  2.  nadzorowanie prawidłowej realizacji budżetu Powiatu,
  3. nadzorowanie prac związanych ze składaniem sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Powiatu,
  4. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem bilansu Powiatu,
  5. wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
  6. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych Powiatu,
  7. współpraca z organami kontroli zewnętrznej w zakresie finansów,
  8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę w zakresie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.