Wykaz rachunków bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego

Nazwa rachunku

numer rachunku

Rachunek bieżący budżetu Powiatu

35 8783 0004 0029 0065 2000 0001

Rachunek dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Zgierzu

08 8783 0004 0029 0065 2000 0002

Rachunek wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Zgierzu

56 8783 0004 0029 0065 2000 0011

Rachunek dochodów Skarbu Państwa

78 8783 0004 0029 0065 2000 0003

Rachunek sum depozytowych

51 8783 0004 0029 0065 2000 0004

Rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

98 8783 0004 0029 0065 2000 0031

Rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

24 8783 0004 0029 0065 2000 0005

Rachunek za usługi komunikacyjne

47 8783 0004 0029 0065 2000 0076

Rachunek za usługi geodezyjne

74 8783 0004 0029 0065 2000 0075

 

 

Ponadto informujemy, że wpłaty z tytułu OPŁAT SKARBOWYCH

należy kierować na konto

Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95 - 100 Zgierz na rachunek o nr:

15 8783 0004 0017 2303 2000 0103.