Informacja o zmianie w instalacji tj. stacji bazowej telefonii komórkowej BT30920 LEK_POLSKA zlokalizowanej w miejscowości Stryków przy ulicy Podlipie 16.

Prowadzący instalację: 
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Warszawa ul. Konstuktorska 4 

Uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art.152 ust.4a ustawy prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia, można składać w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji.

Data udostepnienia: 04.09.2020 r.