Starosta Zgierski ogłasza, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie rozwiązania Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, Starosta Zgierski poszukuje osoby fizycznej lub prawnej, która byłaby zainteresowana sprawowaniem funkcji likwidatora wskazanej powyżej Spółki.