Powiat Zgierski zaprasza do udziału w postepowaniu na sporządzenie niezbędnej dokumentacji, pozyskanie oraz sprzedaż w imieniu i na rzecz Zamawiającego Świadectw Efektywności Energetycznej (tzw. Białych Certyfikatów) wraz z przeprowadzeniem analizy energetycznej, dla zadania „Świadectwa Efektywności Energetycznej dla Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie oraz Domów Dziecka w Grotnikach po procesie termomodernizacji”.

 

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2021r. godz. 12:00

 

Osoba do kontaktu: Marta Marczyńska; e-mail:  m.marczynska@powiat.zgierz.pl; 42 288 81 71

 

Komunikat z dnia 24.03.2021r.:

W załącznikach umieszczono zestawienie otrzymanych ofert oraz Informacje o unieważnieniu postepowania.

 

Komunikat z dnia 18.03.2021r.:

W załącznikach umieszczono odpowiedź na pytanie Oferenta z dnia 17.03.2021r.

 

Komunikat z dnia 16.03.2021r.

W załącznikach umieszczono odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 12.03.2021-15.03.2021r.

 

Komunikat z dnia 07.04.2021r.

Dokonano wyboru Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na realizację umowy: Agencja Doradztwa Energetycznego Dawid Lipko, NIP: 631-227-81-97, ul. Tarnogórska 114E, 44-100 Gliwice, oferując procent udziału w potencjalnym zysku Zamawiającego pochodzącym ze sprzedaży certyfikatów wynoszący 9% brutto. Czas realizacji prac dotyczących sporządzenia dokumentacji i złożenia wniosku do URE wynosi 10 dni kalendarzowych.