Informacja o zmianie w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne tj. stacji bazowej telefonii komórkowej 29154 (90029N!)  zlokalizowanej  w Glinniku, al. Bukowa 66  znak sprawy: OS. 6221.4.2023.GS

Prowadzący instalację: 

T-Mobile S.A. , ul. Marynarska 12, 02- 674  Warszawa

Uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art.152 ust.4a ustawy prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia, można składać w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji.

Data udostępnienia: 24.01.2023 r.