Konsultacje społeczne są prowadzone do dnia 8 marca 2024 roku.