Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających z eksploatacji instalacji do przetwarzania gotowego papieru w wielowarstwową tekturę falistą eksploatowaną na terenie zakładu w m. Smolice 1J, 95-010 Stryków.