Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających z eksploatacji instalacji eksploatowanej na terenie zakładu WND Sp. z o.o.  w Rąbień, ul. Sucha 1/3, 95-070 Rąbień.