Zezwolenie dla Gminy Zgierz na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr ew. 39/1 obręb Jedlicze A, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej.