Zezwolenie dla Gminy Miasto Zgierz na usunięcie 3 sztuk drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ew. 87/2 obręb 117, gm. miasto Zgierz.