Zezwolenie dla Gminy Ozorków na usunięcie 5 sztuk drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ew. 2864 obręb Sokolniki-Las, gm. Ozorków.