Zezwolenie dla Gminy Zgierz na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr ew. 250/41 obręb Lućmierz-Las, gm. Zgierz.