Zezwolenie dla Gminy Parzęczew na usunięcie 62 sztuk drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ew. 149 obręb Mariampol, stanowiącej teren pasa drogowego gminnej drogi publicznej Nr 120277E.