Zezwolenie dla spółki cywilnej PPHU PRAGA A.M. NIEWIAROWSCY na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości oznaczonej nr ew. 193/1 obręb 129, stanowiącej teren pasa drogowego gminnej drogi publicznej Nr 220013E.