Zezwolenie dla Gminy Stryków na usunięcie 13 sztuk drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ew. 366 obręb Ługi gm. Stryków.