Zezwolenie dla Gminy Ozorków na usunięcie 13 sztuk drzew z terenu nieruchomości oznaczonej nr ew. 366 obręb Sokolniki gm. Ozorków.