Powiatowe służby, inspekcje i straże

nazwa

adres

imię i nazwisko dyrektora

tel/fax
e-mail, www

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgierzu

ul. Sadowa 6a

95-100 Zgierz

Anna Adamkiewicz

tel/fax (42) 719 08 14

pinb@powiat.zgierz.pl

www.pinb.powiat.zgierz.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

ul. Łąkowa 6/8

95-100 Zgierz

Adam Antczak

sekretariat tel: (42) 714-55-80

kppsp22@straz.lodz.pl

www.straz.zgierz.pl

Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

ul. Długa 58/60

95-100 Zgierz

Maciej Klepacki

tel: (42) 714-22-13 - sekretariat

fax: (42) 717-17-40

komendant@zgierz.ld.policja.gov.pl

zgierz.policja.gov.pl/

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgieru

ul. A. Struga 23

95-100 Zgierz

Barbara Wieteska

infolinia (22) 250 01 15

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-zgierz