Statut Powiatu Zgierskiego - załącznik do uchwały Rady Powiatu Zgierskiego nr XII/131/19 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgierskiego

określa:

  • zasady powoływania i funkcjonowania Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu Zgierskiego
  • zasady tworzenia i działania: Jednostek Organizacyjnych Powiatu, Służb Powiatowych, Inspekcji i Straży
  • gospodarkę finansową oraz mienie Powiatu Zgierskiego

zmiany: